Meteen naar de inhoud

Wat we doen

Wij streven naar duidelijke erkenning van de problematiek, meer onderzoek, ondersteuning van patiënten en een vermindering van schadelijke geluidsoverlast.

Bij sommige aandoeningen mogen we tegenwoordig ook voorzichtig denken aan genezing. De medische kennis is de afgelopen jaren immers enorm toegenomen. Het Oorfonds zamelt geld in om deze doelstellingen zo snel mogelijk te realiseren.

Oorfonds komt in actie!
De komende maanden bouwen we ons netwerk verder uit en starten we met de eerste acties om fondsen te werven. Stichting Oorfonds Nederland geeft de grote groep Nederlanders met een (h)ooraandoening een stem.

Beleidsplan

Het Oorfonds streeft naar het vergroten van kennis en bewustwording over ooraandoeningen. Zo’n twee miljoen mensen (!) in Nederland hebben een ooraandoening. Mensen moeten weten wat zij kunnen doen aan bepaalde klachten en waar zij hulp en advies kunnen krijgen als zij problemen ervaren. Het Oorfonds gaat fondsen organiseren voor onderzoek, het Nederlandse publiek voorlichten met campagnes en actief aandacht voor de problematiek genereren in de pers.

Het Oorfonds signaleert dat op vele terreinen er nog te weinig rekening gehouden wordt met mensen met een (geh)oorprobleem. Dat leidt tot isolement en maatschappelijke uitval. Gehoorschade door geluidoverlast neemt vooral onder de jeugd schrikbarende vormen aan. Die trend moet gekeerd worden. Recent onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat de helft van alle ooraandoeningen bij mensen boven de veertig jaar genetisch is.

De komende drie jaar wil het Oorfonds zich voornamelijk concentreren op twee centrale thema’s: maatschappelijke bewustwording van de problematiek en verlichting van situatie waarin patiënten met oorproblemen zich bevinden. Daarom wil het Oorfonds (samen met anderen) zoveel mogelijk geld en middelen beschikbaar stellen om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Het Oorfonds gaat de problematiek op alle agenda’s zetten (uiteraard in samenwerking met belangengroepen, politiek en het bedrijfsleven) zodat de beleidsmakers meer oog hebben voor de vervelende gevolgen van ooraandoeningen – zowel voor het individu als voor de maatschappij als geheel.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Comité

Prof. dr. Peter Paul van Benthem,
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. Raymond van de Berg,
KNO-arts, MUMC+ (Maastricht)

Em. Prof. dr. Beppie van den Bogaerde,
Nederlandse Gebarentaal, UVA (Amsterdam)

Prof. dr. Pim van Dijk,
klinisch fysicus-audioloog, UMCG (Groningen)

Prof. dr. ir. Wouter Dreschler,
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. ir. Johan Frijns,
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. ir. Erwin George
klinisch fysicus-audioloog, MUMC+ (Maastricht)

Dr. Theo Goverts
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Dione de Graaff,
presentator (NOS)

Em. Prof. dr. Jan Grote,
LUMC (Leiden) en oprichter voormalige Hoorstichting

Bernard Hammelburg,
journalist/presentator

Dr. ir. Alex Hoetink,
klinisch fysicus-audioloog UMC (Utrecht)

Dr. Myrthe Hol,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Monique Klemann (Lois Lane),
muzikant

Prof. dr. Sophia Kramer,
Auditief Functioneren, VU (Amsterdam)

Prof. dr. Hannie Kremer, moleculair geneticus, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. ir. Jan de Laat,
klinisch fysicus-audioloog, LUMC (Leiden)

Ernest Müter,
bestuurder NSDSK

Dr. Emmanuel Mylanus,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Ronald Pennings,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Marc van der Schroeff,
KNO-arts, Erasmus MC (Rotterdam)

Prof. dr. Anne Schilder,
KNO-arts, University College London Ear Institute.

Dr. Diane Smit, KNO-arts,
UMC (Utrecht)

Dr. Erik van Spronsen,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. Robert Stokroos,
KNO-arts, UMC (Utrecht)

Wil Verschoor,
Stichting Hoormij/NVVS

Dr. Erik Vrieze,
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Jérôme Waterval,
KNO-arts MUMC+ (Maastricht)

Dr. Erwin van Wijk (PhD),
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Maarten de Wolf,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)

Bestuur

Secretaris: Liesbeth van Lieshout  (liesbeth@oorfonds.nl)
Voorzitter: René van der Heijden (rene@oorfonds.nl)
Penningmeester: Jeffrey Janssen (jeffrey@oorfonds.nl)
Creator Lies Verburg

Meld u nu aan als supporter van Oorfonds Nederland