Meteen naar de inhoud

Over het Oorfonds

oorfonds

Het Oorfonds is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met een ooraandoening

De afgelopen jaren spraken zij uitgebreid met onderzoekers, audiologen, artsen, hoogleraren en patiëntenorganisaties. Allen erkenden de noodzaak van meer wetenschappelijk onderzoek. Toch bestond gerichte fondsenwerving voor onderzoek naar (geh)oorproblemen nog niet.

In 2019 werd het Oorfonds opgericht met als doel om alle (geh)oorproblemen de wereld uit te helpen. Daarvoor is het nodig om fondsen te werven zodat wetenschappelijk Ooronderzoek steeds meer kan plaatsvinden of geïnitieerd wordt. Te denken valt aan wetenschappelijk onderzoek gericht op genezing van gehooraandoeningen of juist op het stimuleren verbetering van hulpmiddelen en aanpassingen.

Het positief beïnvloeden van de opinievorming en de acceptatie van oorproblemen is een belangrijk speerpunt van het Oorfonds. De publicatie van artikelen over hoopvolle onderzoeken is hierbij van groot belang.

Ook voert het Oorfonds gesprekken met de politiek en werkgevers om aandacht te vragen voor de gevolgen van gehoorproblemen voor het individu en de maatschappij.

Om een breder draagvlak te creëren is de samenwerking met andere belanghebbende partijen, zoals de verschillende patiëntenorganisaties, belangrijk. Daarom zoekt het Oorfonds waar het kan de samenwerking. Gezamenlijk kunnen wij een verandering teweegbrengen in de huidige manier waarop met gehoorproblematiek wordt omgegaan.

Bestuur

Voorzitter: René van der Heijden (rene@oorfonds.nl)           

Secretaris: Karen Rethmeier (karen@oorfonds.nl)    

Penningmeester: Jeffrey Janssen (jeffrey@oorfonds.nl).

Vrijwilligers

Arthur Robbesom: Adviseur

Alonda van Toor: Sociale Media, Website

oofonds bestuur

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling onderschrijft de doelstellingen van het Oorfonds. Wetenschappers en onderzoekers werken dagelijks aan nieuwe behandelmethoden om oplossingen voor de problematiek dichterbij te brengen. 

Prof. dr. Peter Paul van Benthem,
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. Raymond van de Berg,
KNO-arts, MUMC+ (Maastricht)

Em. Prof. dr. Beppie van den Bogaerde,
Nederlandse Gebarentaal, UVA (Amsterdam)

Prof. dr. Pim van Dijk,
klinisch fysicus-audioloog, UMCG (Groningen)

Prof. dr. ir. Wouter Dreschler,
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. ir. Johan Frijns,
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. ir. Erwin George
klinisch fysicus-audioloog, MUMC+ (Maastricht)

Dr. Theo Goverts
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Dione de Graaff,
presentator (NOS)

Em. Prof. dr. Jan Grote,
LUMC (Leiden) en oprichter voormalige Hoorstichting

Bernard Hammelburg,
journalist/presentator

Dr. ir. Alex Hoetink,
klinisch fysicus-audioloog UMC (Utrecht)

Prof. Dr. Myrthe Hol,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Monique Klemann (Lois Lane),
muzikant

Prof. dr. Sophia Kramer,
Auditief Functioneren, VU (Amsterdam)

Prof. dr. Hannie Kremer, moleculair geneticus, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. ir. Jan de Laat,
klinisch fysicus-audioloog, LUMC (Leiden)

Ernest Müter,
bestuurder NSDSK

Dr. Emmanuel Mylanus,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Ronald Pennings,
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Marc van der Schroeff,
KNO-arts, Erasmus MC (Rotterdam)

Prof. dr. Anne Schilder,
KNO-arts, University College London Ear Institute.

Dr. Diane Smit, KNO-arts,
UMC (Utrecht)

Dr. Erik van Spronsen,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. Robert Stokroos,
KNO-arts, UMC (Utrecht)

Wil Verschoor,
Stichting Hoormij/NVVS

Dr. Erik Vrieze,
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Jérôme Waterval,
KNO-arts MUMC+ (Maastricht)

Dr. Erwin van Wijk (PhD),
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Maarten de Wolf,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)


Beleidsplan