SOUND is een studie naar de frequentie van voorkomen en risicofactoren voor ernstige gehoorschade bij kinderen met kanker.

Steun het SOUND-onderzoek van het Prinses Máxima Centrum naar gehoorschade bij kinderen met kanker.

Een van de ernstige bijwerkingen van de behandeling van kinderkanker is schade aan het gehoor- en evenwichtsorgaan. Dat leidt bij de kinderen tot soms ernstige doofheid, oorsuizen en duizeligheid.

Meer dan driekwart van de kinderen met kanker overleeft tegenwoordig de ziekte. Een groot deel van die kinderen moet het leven hervatten met een beschadigd gehoor. Dat leidt tot stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling, leerachterstanden op school en beperking in sociale contacten.

In Nederland gaat het om honderden kinderen per jaar.

Het Prinses Máxima Centrum heeft nog een bedrag van 70.000 euro nodig voor audiologische testen en een research nurse. Het Oorfonds wil dat bedrag graag bij elkaar brengen. Zonder gulle gevers lukt dit niet. Elke cent van jouw donatie gaat naar dit onderzoek. Geef nu!

Wil je helpen? Graag!

Wilt u deze actie financieel steunen? Graag, ze hebben uw hulp hard nodig.

Prinses Máxima-actie

Donatieformulier voor prinses Máxima-actie